Pressemeddelelser

15. august 2017

Sammen kan vi gøre det bedre & billigere

Hvert år får Odense Kommune godt 12 mia. kroner af borgerne til at drive kommune for og sørge for at løfte de opgaver, vi i fællesskab finder rigtige. Det tager godt 14.000 medarbejdere samt Byrådet sig af. Vi er sikker på, at vi sammen kan gøre det bedre & billigere. Med dygtige engagerede medarbejdere, engagerede borgere og virksomheder, så er vi helt sikre på, at vi sammen kan få pengene til at række længere og skabe mere værdi i velfærden.
 
Derfor vil Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative, hvis borgerne til november giver os flertal til det, nedsætte et udvalg på tværs af kommunens forvaltninger, der alene skal have fokus på at gøre det bedre & billigere på tværs af opgaveinddelinger og organisationsdiagrammer. Udvalget skal nedsættes som en 17.4-udvalg, som vil være et særligt midlertidigt udvalg med medlemmer fra alle partier og alle udvalg. Udvalget skal have adgang til at trække på medarbejdernes viden og erfaringer fra alle områder.

Opgaven er enkel - arbejdet stort: Hvor og hvordan kan vi gøre noget anderledes, bedre, mere effektivt, i nye samarbejsformer og altid med den sunde fornuft som afsæt. Udgangspunktet er, at det vi laver skal have en værdi for den enkelte og gøre en forskel, at tiltag skal flytte noget for de mennesker, det handler om. Det kan fx handle om brug af ny teknologi, forskning, forenklinger, brug af hverdagsobservationer - kort sagt, at sætte den sunde fornuft forrest og være åben overfor nye muligheder. 

Vi er her for hinanden og vi ved, at vi sammen kan gøre det lidt bedre.

For yderligere information:
Jane Jegind, Venstre tlf. 20 91 10 31
Christel Gall, Dansk Folkeparti tlf. 30 60 44 27
Søren Windel, Konservative tlf. 24 48 12 84

Venstre for velfærdsforbedringer – imod skatteforhøjelse

Børn- og Unge samt Ældre- og Handicapudvalget har tirsdag haft udmøntning af Odense Kommunes budget for 2017 på dagsordenen.

Venstre har – sammen med DF og K – af indlysende årsager stemt imod at udmønte den af rød blok med et snævert flertal gennemførte skatteforhøjelse.

Stemmeafgivningen er således en logisk konsekvens af vores modstand mod skatteforhøjelsen, og ikke en modstand mod velfærdsforbedringer. 

Venstre har i vores budgetforslag – på linje med DF og K – anvist en anden finansiering, der muliggør stort set samme styrkelse af velfærdsområderne, blot uden en skatteforhøjelse. Se f.eks. referat af Byrådets 2. behandling den 12. oktober af budgettet for 2017.

Når rådmand Brian Skov Nielsen (Enhedslisten) hævder at have “Millioner klar til ældreområdet: Men blåt flertal står i vejen”, er der tale om spin og tendensiøs omgang med sandheden. Venstre ønsker at styrke velfærden i Odense Kommune, ikke ved at gå i lommen på borgernes, men ved omprioritering, mere velfærd til børn, unge, ældre og handicappede, mindre jern, beton, asfalt, og særbehandling af Vollsmose.

Yderligere oplysninger:
Bo Libergren, politisk ordfører, tlf. 2920 1800


Venstre lytter – og udvider budgetforslag

Venstres budgetforslag, der i forvejen omfattede omprioriteringer på ca. 550 mio. kr. over 4 år, er blevet endnu mere omfangsrigt.

Efter at have lyttet til de øvrige partiers ønsker og forslag ved byrådets 1. behandling af budgettet for 2017, har Venstre idag indsendt et udvidet budgetforslag til 2. behandlingen i Odense Byråd.

Venstres rådmand Jane Jegind udtaler: ”Det helt centrale for Venstre er at sikre en sammenhængende god by for både store og små at bo og leve i og at skabe et trygt fundament for fremtiden og udviklingen ved at sikre, der er styr på økonomien. I Venstre lytter vi til borgere, virksomheder, kommunens ansatte og til andre partier. På baggrund af debatten har vi derfor udvidet Venstres forslag for at favne endnu flere muligheder og løse flere bekymringspunkter især i forhold til beskæftigelses- og ældreområdet.”

Efter et privat firma med erfaring i at placere og fastholde kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet har henvendt sig med et forslag til samarbejde, lægger Venstre op til at indgå i et samarbejde med en privat partner. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at ”den store pakke” med et samarbejde om 500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan frigøre 80,3 mio. kr. over 3 år. De penge er Venstre indstillet på at sende retur til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og dermed bl.a. løse nogle af udfordringerne med udløbet af frikommuneforsøget, som især Konservative har påpeget.

Også ønskerne fra Dansk Folkeparti om at tage hul på at få nye ABA-anlæg på plejehjemmene, en forøgelse af de årlige manuelle støvsugninger til hjemmehjælpsmodtagere, udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, vedligeholdelsesudfordringen i Den Fynske Landsby og en 3D scanner og -printer til tandplejen, samt Ældrerådets og Enhedslistens ønske om flere hænder på plejehjemmene i aftentimerne er medtaget i den nye udgave af Venstres budgetforslag, som fortsat har hovedfokus på styrkelse af Folkeskolen og pasningstilbuddene.

Finansieringen af de nye forslag er bl.a. fundet i direktørpuljer i diverse forvaltninger, og i en afledt administrativ besparelse ved overførsel af ansvaret for Zoologisk Have, Det grønlandske Hus og Odense By’s Kunstfond fra Borgmesterforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Forslaget om at flytte opgaverne er en del af rød bloks budgetforlig. Der må naturligvis frigøres administrative ressourcer, når en opgave falder bort, eller i dette tilfælde flyttes væk og da pengene ikke er fulgt med opgaven over i de to forvaltninger, ligger det lige for at de frigjorte midler naturligvis indgår til andre formål end som frie midler i borgmesterforvaltningen.

“Med de supplerende forslag fastholder vi fra Venstres side, at vi vil komme med konkrete forslag, både til opprioritering og til finansiering.” Udtaler Bo Libergren

Yderligere oplysninger:

Rådmand Jane Jegind:  2091 1031
Politisk ordfører Bo Libergren: 2920 1800