VENSTRES BUDGETTALE 2020

10. oktober 2019

Venstres Budgettale 

09./10./2019 Odense Byråd

"Med store kræfter følger et stort ansvar"

V. politisk ordfører Christoffer Lilleholt 


”Med store kræfter, følger et stort ansvar”.

”Med store kræfter, følger et stort ansvar”.

Det råd fik en ung Peter tidligt i sin karriere. Peter var en dag vågnet op med superkræfter, og verden lå for hans fødder. Intet kunne stoppe ham. Som edderkop i sit spind, sad han og kiggede ud over byen og på byens udvikling.

De fleste af jer har nok regnet ud, at det ikke er Peter Rahbæk Juel jeg taler om. Det er selvfølgelig Peter Parker, Spiderman, som fik det gode råd af sin onkel, Onkel Ben.

”Med store kræfter følger et stort ansvar”.

Socialdemokraterne med Peter Rahbæk Juel i spidsen fik et flot valg. Vælgerne har talt og givet Peter Rahbæk Juel borgmesterkæden. Den seneste uges begivenheder, viser dog, at borgmesteren godt kunne have brugt en Onkel Ben.

Vi har i Odense Byråd – og faktisk i hele den danske politiske historie – haft en kultur om at tale sammen. På trods af politiske uenigheder, har vi altid været i stand til at sætte os sammen og forhandle løsninger frem.

De budgetforhandlinger, der begynder i morgen, er et nybrud med den historie. Venstre er end ikke inviteret til forhandlingerne.

Ud af et budget på 12 mia. kr. er vi blevet bedt om at blive væk begrundet i en politisk uenige om 35 mio. kr.

Det er en politisk uenighed – nuvel

Men hvis vi alle bare skulle være enige med Socialdemokratiet, som udgangspunkt for at kunne starte en samtale om et budget. Kunne vi lige så godt opløse vores partier og melde os ind i Socialdemokratiet. Det må undre den almindelige borger, der bor i Odense, at vi ikke kan sætte os ned ved et bord og finde en aftale. Det troede jeg på. Det troede Venstre på.

Vi ønskede samtalen, og forhandlingen og håber fortsat byrådet kan se de store fordele ved brede forlig. Brede forlig skaber sikkerhed, men også mulighed for vi kan bruge tiden rigtigt på at udvikle idéer, politik og offentlig service i stedet for at skændes her i salen.

Vi håber derfor, at borgmesteren besinder sig, og inviterer os ind til forhandlinger. Hvis vi er uenige og enderne ikke kan mødes efter vi har talt sammen, er sagen en anden.

Vi er klar. Og som jeg vil redegøre for i min tale, er der faktisk mere vi er enige om end uenige.

Venstre har været en del af en række af de større forlig, som har lagt grundstenen for byens nuværende forfatning. Fx den letbane vi er ved at bygge nu, havneomdannelsen, det nye HCA Hus, Den sidste Vollsmoseplan og utallige budgetter. Det kan godt være, at vi ønskede en reel gennemkørsel under Thomas B. Thriges Gade, men vi synes grundlæggende at projektet var godt og ville udvikle området.

Der ligger et fælles ansvar for at blive enige. Pause.

Det fælles ansvar kan passende starte med ledigheden

Ledigheden står i stampe og vores afstand til landsgennemsnittet rykker sig ikke. Det vidner om at vi skal i gang. Dansk Industris erhvervsklima undersøgelse understøtter det, Dansk Byggeris analyse af kommunerne underbygger det og årstallet for hvornår vi sidst kiggede på vækstpolitikken underbygger det, nemlig 2013.

Vi skal i gang med at få kigget på væksten i kommunen, helt bredt. Ellers får borgerne ingen gavn af opsvinget i Danmark.

For med større vækst kan vi sikre en bedre service og flere hænder, hvor man med ro i maven kan aflevere sine børn, unge og forældre i vores velfærdsinstitutioner, hvilket stille men roligt vil blive udhulet i takt med at den demografiske udfordring bliver større.

Men også med smarte og innovative løsninger.

Med computere og ipads i skolen, der gør man kan undervise på forskellige niveauer i samme klasse, så både de fagligt stærke kan blive udfordret, og så dem der har lidt svært ved det boglige stadig får succeser.

På samme måde findes teknologien til at sikre vores bygninger, som er ved at fald af på den - Undersøgelser viser at i et klasselokale med dårligt indeklima falder indlæringsevnen med omkring 10%. Hvilket er tilfældet i både mange skoler og daginstitutioner.

Det handler om at komme i gang hurtigst muligt. På Venstres initiativ kom vi et stykke sidste år med nedrivning af de værste pavilloner. Vi fik også sammen taget hul på at forbedre indeklimaet i skolerne og renovere nedslidte idrætsfaciliteter, men der er meget arbejde forude.

Økonomi //Skat

Økonomistyringen i mange af fagforvaltningerne er skredet. Det får grimme minder fra tiden under Anker Jørgensen hvor man blot lod budgetterne skride og udgifterne stige, hvilket blev modvirket med skattestigninger, som det også sker her i Odense.

Venstre påpegede allerede i foråret problemerne i alle fagforvaltningerne, men kun i By og kulturforvaltningen blev der igangsat reelle modsvar til de stigende udgifter.

Her efter sommer må vi forstå at både Borgmesteren og Børn og ungerådmanden er meget overrasket over udviklingen. Vi må dog påpege at man ikke gav meget for vores ændringsforslag før sommerferien til at komme i gang med at få styr på økonomien.

Til gengæld er et stort flertal stolt over at kunne indsende en ansøgning om at hæve skatten med 60 millioner kroner til staten, som nu er blevet til 45 mio.

Når vi nu er ved skatten, så ønsker Venstre en offentlig sektor, der udvikler sig, skaber mindre bureaukrati, mere frie rammer for medarbejderne, skaber nye løsninger og stabile budgetter. Vi skal have en kommune der tror på, at den sidste gode idé ikke er tænkt endnu, som ikke vågner i frygt for, hvad dagen bringer, og som ikke siger nej til det, der er nyt, bare fordi.

En forudsætning, for vi kan udvikle os, er stabile budgetter, der ikke stiger og falder hvert år på grund af stop-and-go politik.

Derfor er det ikke en mulighed for Venstre, som Socialdemokratiet gerne vil insinuere, at vi fyrer de medarbejdere, vi har ansat i vores velfærdsinstitutioner for penge fra skattestigningen.

Vi mener ikke, skattestigninger er den rigtige måde at udvikle den offentlige sektor på. Det er også derfor, at vi igennem mange budgetter har fremført gennemarbejdede alternative løsninger, som giver flere penge til vores børn, unge og ældre, men samtidig ikke tager flere penge op af borgernes lommer. Hvilket vi vil fortsætte med, men vi ruller ikke skattestigningerne tilbage for nuværende.

Vi må dog samtidig sætte stor pris på enigheden i Odense byråd om at nedsættedækningsafgiften endnu en gang så vi snart kan få fjernet denne helt. Det er en fejl vi har en særskat i Odense på at drive virksomhed.

Og nej det er selvfølgelig ikke kun denne særskat som dækningsafgiften er, der er afgørende for om virksomheder investerer og bliver i netop Odense. Men det er et sammensurium af forskellige faktorer der gør om man er en god erhvervskommune. Det er både skatter, byggesagsbehandling, events, arbejdskraft, kontakten til kommunen, iværksættermiljøet, erhvervsklynger og infrastrukturen.

Og når vi nu er ved infrastrukturen. I Venstre mener vi, det er på høje tid, at vi får gang i en ekstra til- og frakørsel til motorvejen ved Sanderum, nu staten gerne vil betale store dele af udgiften

Letbanen
Netop infrastrukturen bliver udfordret med Letbanens Etape 2 til Vollsmose, der

koster 2 mia. kroner plus evt. tilkøb

De foreløbige prognoser for antallet af passagerer på etape 2, viser et underskud i omegnen af 60 mio. kr. om året. Det svarer til godt og vel til driften af 1,5 folkeskole om året!

Samtidig viser opgørelserne af letbanen i Århus at alle disse skøn der er lavet på forhånd er alt for optimistiske. Alene driften i Århus er steget med 82 %

Letbanens etape 2 skal integrere Vollsmose med resten af byen og gøre det til et attraktivt område. Vi tvivler på, at nogle skinner vil gøre op med de store problemer, der er i Vollsmose.

(Hvad er) kernevelfærd?

Alle partier var i valgkampen enige om at der kan findes penge på andre områder end velfærdsområderne, men hvad er velfærdsområderne? Det stiller vi gerne spørgsmålstegn ved.

Fordi kommunen er som et urværk, hvor alle tandhjul er vigtige,

Alkoholbehandlingen der sikrer vores lidt og meget udsatte borgere får rettet op på deres liv, så de igen kan passe deres familie. Hvilket vi ønsker fortsætter med samme service som i dag. Fordi vi ikke vil prioritere en ekstra pædagog fremfor alkoholbehandlingen, begge er vigtige og skal ikke prioriteres imellem.

På samme måde når vi kigger på Mimers Brønd, kliniske diatister, OK-Aktiv, og generelle effektiviseringer på alle vores folkeskoler, som alle er steder vi ikke vil spare for at finde flere penge til en demografiudfordring, som ikke er der næste år. De områder vil vi ikke prioritere imellem.

Siden borgmesteren i en nyhedsudsendelse meldte besparelser ud for flere hundrede millioner kroner på ”ikke kernevelfærd, er de ansatte blevet taget som gidsel i politisk edderkoppespin.

I en sparerunde som blev meldt ud i februar, men først bliver eksekveret nu her i slutningen af oktober.

Jeg kender selv hvordan det er at være i sådanne sparerunder i det private. Det er ubehageligt, man tænker på det hele tiden, er uproduktiv, er bange for det bliver én selv og begynder at kigge efter andre jobs.

Og nu videre til lidt mere munter kultur

Vi opdager det ikke altid, men vi er omgivet og beriget af kultur dagligt. I børnehaven hvor små udstationerede kængurubiblioteker giver børn og forældre gode læseoplevelser med hjem.

I gadebilledet hvor puljen med kulturmidler sørger for vores græsrodsmiljø kan give os uventede oplevelser eller hvor Balletskolen møder os i gadeplan - og Blomsterfestivallen, der hvert år forvandler Odense til Danmarks Grønneste Storby og tiltrækker tusindvis af mennesker udefra eller når havnekulturfestivallen og torsdagskoncerterne bringer fællesskabsoplevelser - eller når vi traditionen tro mødes på Engen til Sankt Hans .

Indenfor dørene hvor kulturmaskinen, OFF, Filosoffen og symfoniorkestret giver vidt forskellige oplevelser og muligheder, der beriger og udvikler os i hverdagen.

Foreningslivet skaber puls, fællesskab og positiv identitet. Det er en vigtig del af oplevelsen af det gode liv og en ambitiøs by.

Kultur er også, når vi tiltrækker særlige sport events, når lokale unge talenter vokser og skaber ekstraordinære resultater og inspirere andre unge - og vi med stolthed kan sige, vi er en Team Danmark Kommune.

Alt det jeg lige har nævnt vil enten forsvinde eller blive kraftigt reduceret med spareforslagene.

Lad os sammen holde fast i det og få taget de besparelser af bordet, så vi også fremover har en mangfoldig, spændende, ambitiøs og god by, hvor vi kan være sammen om hverdagen også af og til sætte krydderi på - eller som H.C. Andersen sagde: “at leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man ha’”.

Og når vi nu er ved blomsterne og det grønne... I Odense skal vi løfte vores del af klimaudfordringen, gøre vores til en bedre biodiversitet og sætte fokus på det grønne.

I Venstre vil videre med planerne om at skabe Danmarks Grønneste Storby. Sidste år lykkedes det Enhedslisten og Venstre i fællesskab at få afsat penge til at starte på at realisere planen om Danmarks Grønneste Storby. I år skal vi videre og ambitionsniveauet skal hæves.

For nylig udkom en rapport om, hvordan vi på verdensplan bedst griber opgaven med at reducere CO2 forbruget an og få klimaet tilbage på rette spor på den lange bane: Plant træer, masser af træer!

Lad os bakke op om den opfordring, ikke nok med det vil bidrage til et bedre klima, det vil også styrke biodiversiteten.

Der lægges op til en voldsom reduktion i plejen af vores fælles omgivelser og af vedligeholdelsesniveauet. Besparelsen er så stor, at vores by i løbet af et år eller to vil begynde at se tarvelig og luvret ud - meterhøjt ukrudt på fortorvene, skidt i rendestenen, endnu flere knækkede og usikre fliser, vandsamlinger, huller i vejene og manglende gadelys....

Sådan en by signalerer ikke hygge, fremgang og selvtillid. Den inviterer ikke til flere investeringer og nye borgere.

Og når vi er ved dyrekøbte besparelser, så er det nødvendigt at kaste et ekstra godt blik på byggesager, lokalplaner og krisehjælp til foreninger.

At finde alternative løsninger og andre veje for ildsjæle, der vil noget i vores by, det kræver der rent faktisk er virkelige mennesker i ja administrationen, som fx er tilfældet i Center for Civilsamfund.

Og ja, vi kan jo se at det bærer derhen at byggesagsgebyret desværre kommer tilbage - men så appellerer vi til vi gør det gennemskueligt, så man kan forstå hvorfor regningen lyder som den gør, at vi indføre et ens gebyr for de simple sager.

Vi taler om at skabe flere arbejdspladser, samtidig vil Socialdemokraterne og Konservative reducere i antallet der sikrer, vi får lokalplaner frem til beslutning, faktisk er forslaget om besparelse så stor at sagsbehandlingstiderne for en lokalplan vokser med 6 måneder.

På samme måde må vi ikke ødelægge den iværksætterindsats, der har medvirket til at Odense hele to gange i de senere år er blevet kåret til årets iværksætterkommune.

Lad os i stedet fortsat understøtte iværksætternes drømme og hjælpe dem med at få fodfæste og skabe arbejdspladser. Husk på at de store historier fra Odense som Universal Robots, Mobile Industrial Robots og Orifarm alle er startet som små iværksættere og vokset sig op til milliardvirksomheder med tusindvis af arbejdspladser - Dem skal vi hjælpe flere af frem.

Arbejdspladser er nemlig en forudsætning for at Odense har råd til at sikre et ordentligt velfærdsniveau. Desværre vokser der stadig 1.940 børn op i Odense hvis begge forældre ikke er på arbejdsmarkedet. Det er børn som ikke har en fornemmelse af hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet, så hvordan skal de komme ind på det?

Her vil et mentorforløb uden tvivl være en stor hjælp, så de oplever arbejdsmarkedet i højere grad

Velfærd

For der er brug for flere der arbejder hvis vi skal kunne tage hånd om alle de odenseanere, der bliver ældre over de kommende år.

Det er nemlig vigtigt vi passer på de ældre som har skabt vores samfund, bygget det op og betalt det.

Her bør vi forholde os til at der kommer flere ældre og vi derfor skal have indført en budgetmodel. Der i højere grad kan udjævne de hårde udsving, men dog ikke så generøs som vi havde sidste gang, vi havde en sådan model. Der skal findes en mellemløsning.

Vi har i Odense 1.184 borgere som er over 90 år gamle, og som bor i egen bolig. Vi mener vi skal passe endnu bedre på dem. Fordi det uden tvivl giver mest livskvalitet at kunne klare sig selv og ikke at have problemer i hverdagen.

Derfor foreslår vi at alle de ældre borgere vi har som er over 90 år, får 2 timers ekstra hjemmehjælp om måneden, hvis de ønsker det. Denne kan de bruge på det de har lyst til.

Gøre rent, gå en tur, handle ind, få et ekstra bad - Det vigtigste for Venstre er at den ældre selv bestemmer.

Videre vil vi gerne have undersøgt mulighederne for at få flere ungarbejdere ind i hjemmeplejen, hvilket er sket med stor succes i andre kommuner fx i Horsens hvor Laura der går i 10. Klasse siger om sit arbejde i hjemmeplejen:

“Det føles ikke som et arbejde. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg er med til at give nogen, der måske har haft en dårlig dag, en god dag.
Mine veninder er meget misundelige på mit job, og spørger, om de også kan sende en ansøgning” siger Laura

Det giver de unge som bliver ansat en god oplevelse som Laura siger, og det er en åbenlys måde at rekruttere flere medarbejdere til ældresektoren på.

Når vi kigger videre i den folkeskole i Odense Laura kunne gå i - er der problemer der er til at få øje på.

Vi har alle vidst at elevtallet er højt i mange klasser, der gives dispensationer, og pludselig sidder der rigtig mange elever i hver klasse.

Derfor mener vi i Venstre at der skal sættes et maksimalt antal af elever der må være i en skoleklasse i Odense kommune. Det maksimale antal skal ligge på 25 elever.

Videre er der på skolerne i Odense igang med at ske et knæk. To-sprogs-procenten er nu også blevet meget høj på de omkringliggende skoler ved Vollsmose, og ikke kun på Vollsmoseskolerne. Når man kigger på andelen af elever med anden herkomst end dansk i udskolingen er den fx 37 % på Rosengårdskolen, 43% på Sedenskole og 66% på Ejerslykkeskolen.

Vi har ikke løsningen på dette, men vi vil gerne sætte penge af til at undersøge og lave pilotprojekter

Samtidig er der nu opbakning til en det er en sammenlægning af HCA Skolen og Abildgårdsskolen, her vil vi sammen med de Radikale foreslå at vi laver dagsinstitutioner og flytter musikskolen ind i den tomme skole. Hvorefter vi ønsker at afsætte flere midler til driften af musikskolen, der lider, så flere børn og unge kan få mulighed for at udleve deres drømme.

For der er nemlig stor mangel på pasningstilbud hos de helt små. Her foreslår vi yderligere endnu en gang vi hæver bygnings- og driftstilskuddet til private daginstitutioner, så de kan tage noget af det pres der ligger på de offentlige pasningstilbud.

Når vi kigger videre på handicapområdet er der et stigende udgiftspres. Det gælder eksempelvis i forhold til et voksende antal borgere med ADHD eller autisme med kombinerede diagnoser

Hvis Odense Kommune skal imødekomme denne udfordring og sikre mennesker med autisme en god hverdag, er det nødvendigt, at der afsættes anlægsmidler til at oprette et nyt bo- og dagtilbud. Hvor der også kigges på at borgerne med autisme ligner hinanden aldersmæssigt, da det giver den bedste hver dag for dem.

Vi ved også, at der er stigende pres på aflastningspladserne på Lysningen, derfor foreslår vi, at der enten ved Lysningen eller et plejehjem oprettes ekstra permanente aflastningspladser, hvor driften tages af demografimidlerne.

I samme omgang bør vi kigge på det pressede specialiserede børn og ungeområde også. Vi er nødt til at få lagt realistiske budgetter og rettet op.

Anlægsønsker

Når vi kigger videre på områder vi gerne vil prioritere af anlægsønsker. Er arbejdet omkring at sikre vores cyklister i kommunen vigtigt. Her tænker vi både på flere signalregulerede kryds, så både cyklister og gående får en mere tryg hverdag, flere sikre skoleveje for vores unge trafikanter og flere cykelparkerings områder i centrum.

Til sidst ønsker vi et løft af de rammer, der omgiver vores unges idræt, det gælder både når vi kigger på Væddeløbsbanen, som frivilligt laver fantastiske rammer for børn og unge,

Der er behov for større investeringer i vores fælles velfærdsinstitutioner. I daginstitutioner, skoler, bosteder, fritidsfaciliteter og infrastruktur. Derfor skal vi tænke ud af boksen.

Venstre vil foreslå vi afsøger muligheden for at sælge Fjernvarme Fyn til borgernes forbrugerejede selskab Energi Fyn. Over en 10 årig periode vil vi bruge pengene på vores rammer for velfærden og hverdagslivet.

Vi tror ydermere det vil bidrage positivt til den grønne omstilling og bedste betingelse for at vi kan holde priserne i ro.

Med denne budgettale ville Venstre melde sig fuldt ind i budgetdrøftelserne - ville - med den klare intention at indgå en budgetaftale, desværre er vi ikke inviteret.

Vi håber derfor, at Peter Rahbæk Juel vil finde inspiration hos sin navnebror, Peter Parker, og i det gode råd han fik af sin Onkel Ben.

Med store kræfter følger stort ansvar.

Med det vil jeg sige tak for ordet. Og at vi desuden vil fremlægge et fuldt finansieret budgetforslag.