Generalforsamling

20

mar.

Start: 20/03/2018 19:00 Slut: 20/02/2018 22:00

Sted: Restaurant Næsbyhoved Skoven

Adresse: Kanalvej 52, 5000 Odense C

Dagsorden

OBS. Arrangementet er kun for medlemmer

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold (under dette punkt taler også VU, LOF samt regionsbestyrelsesmedlem kort)
4. Behandling af regnskabet for 2017
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget 2018, herunder beslutning om vælgerforeningens kontingent til kommuneforeningen (p.t. 10 kr. pr. medlem)
7. Valg af formand – Kasper Ladingkær modtager genvalg
8. Valg af næstformand – Cornelis ten Veen modtager genvalg
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af to revisorer og suppleant(er)
11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen og suppleant
12. Valg af delegeret til landsmødet
13. Eventuelt

Efter punkt 13 vil der være politisk indlæg af Rådmand Jane Jegind, om den nuværende politiske situation i Odense Byråd, samt hvordan hun ser de kommende 4 år.

Foreningen er vært ved kaffe og kage

Efter det politiske indlæg går medlemmerne fra kredsene: Odense Øst, Odense Vest og Odense Syd i hvert sit lokale, hvor der skal vælges bestyrelser og folketingskandidater i de respektive kredse. Se vedlagte indkaldelser til kredsene.